×  Incasso Calculator  ? 
Bereken met deze calculator (verzuim na 1 juli 2012) snel welk bedrag u consumenten aan incassokosten maximaal mag rekenen. Vul het bedrag aan hoofdsom in. Geef aan of u BTW-plichtig bent. De maximale vergoeding incassokosten wordt direct berekend. Vermeld dit bedrag in uw 14-dagen brief.
  Is de schuldeiser BTW-plichtig?
Ja Nee ?
Als de schuldeiser niet BTW-plichtig is (verhuurders, onderwijsinstellingen, banken, verzekeringsmaatschappijen, medische beroepen, de overheid), dient de schuldenaar de BTW te betalen over de incassokosten. Dit dient wel te worden vermeld in de 14-dagenbrief.

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
© Skrepr 2024

 

Procesvoering

Wanneer, ondanks alle inspanningen in de minnelijke fase, betaling van uw vordering achterwege blijft, starten wij in overleg met u een gerechtelijke procedure op. Onze incassomedewerkers, juristen en advocaten verzorgen volledige juridische begeleiding. Na uitspraak door de rechter gaat de gerechtsdeurwaarder over tot tenuitvoerlegging van het vonnis. Als onderdeel van Deurwaarder.com (www.deurwaarder.com) met vestigingen in Lelystad en Bussum, profiteert u maximaal van onze minnelijke incasso-, proces- en executiespecialisten. Vanuit kostenoogpunt zullen onze incassomedewerkers altijd hun kwaliteiten als bemiddelaar tonen, zodat de zaak voor u op de meest snelle en efficiënte manier tot een goed einde wordt gebracht.

HNL: voor een uitstekend resultaat


Klik hier om uw aanmaningsbrief aan te maken