×  Incasso Calculator  ? 
Bereken met deze calculator (verzuim na 1 juli 2012) snel welk bedrag u consumenten aan incassokosten maximaal mag rekenen. Vul het bedrag aan hoofdsom in. Geef aan of u BTW-plichtig bent. De maximale vergoeding incassokosten wordt direct berekend. Vermeld dit bedrag in uw 14-dagen brief.
  Is de schuldeiser BTW-plichtig?
Ja Nee ?
Als de schuldeiser niet BTW-plichtig is (verhuurders, onderwijsinstellingen, banken, verzekeringsmaatschappijen, medische beroepen, de overheid), dient de schuldenaar de BTW te betalen over de incassokosten. Dit dient wel te worden vermeld in de 14-dagenbrief.

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
© Skrepr 2024

Aanmaningsbrief maken


Per 1 juli 2012 is de wettelijke regeling voor vergoeding van buitengerechtelijke kosten van kracht. Deze wetswijziging is dwingend recht in zaken waarin betaling moet worden gedaan door consumenten. Deze dienen een aanmaningsbrief te ontvangen waarin zij nog 14 dagen in de gelegenheid worden gesteld om de vordering alsnog te voldoen. Het komt voor dat rechters eenmanszaken als consumenten beschouwen.

In deze brief kan al wel rente worden gevorderd en dienen de hoofdsom, eventuele rente en het bedrag aan de incassokosten te worden vermeld. De incassokosten zijn pas opeisbaar na die 14 dagen.

Om u van dienst te zijn met het opstellen van deze verplichte aanmaningsbrief hebben wij een superhandige tool voor u ontwikkeld waarin de juiste tekst is weergegeven en waarin het bedrag aan incassokosten automatisch correct wordt berekend.

Na het invullen van de informatieveldjes klikt u op de button 'Maak brief' en kunt u de brief op uw eigen briefpapier printen en verzenden.

Tot uw dienst, Hnl.nl

P.S. Voor vorderingen op bedrijven is deze brief niet verplicht. U kunt deze daarvoor echter wel gebruiken. In uw Algemene Voorwaarden kunnen echter afwijkende voorwaarden staan.


Gegevens debiteur
Voorletters: Achternaam: Bedrijfsnaam:
Adres: * Postcode: *
Woonplaats: * Positie adres in briefvenster:
Links   Rechts
Afzender
Voorletters: * Achternaam: *
Plaats: * Heer / mevrouw:
Heer   Mevrouw
Bedrijfsnaam: * BTW-plichtig:  
Ja   Nee
E-mailadres: * Telefoonnummer: *
Facturen (minimaal 1 invullen)
Datum: Factuurnummer: Bedrag:
Betaling
Ten name van: * Rekeningnummer: * Onder vermelding van: *
Voorwaarden Hnl.nl gebruikt uw gegevens alleen voor eigen gebruik en stelt deze niet ter beschikking aan derden. Hnl.nl neemt na 14 dagen contact met u op of de vordering voldaan is. Wanneer deze niet voldaan is bieden wij u ons incassobehandelplan aan. Verder bevestigt u dat bovengemeld formulier naar waarheid is ingevuld. Hnl.nl is niet aansprakelijk voor verzending en voor de inhoud van deze brief.

Velden met een * zijn verplicht.

HNL: voor een uitstekend resultaat


Klik hier om uw aanmaningsbrief aan te maken